Qragt, Capability, Ephecta en SVAV: onderdelen van de Galliata Groep. Een korte introductie van onze merken die bijdragen aan de inzetbaarheid van medewerkers.

Ontdek onze merken

De achterliggende oorzaak van verzuim is in steeds vaker stress gerelateerd in plaats van op basis van fysieke klachten. De grip van ondernemers en arbodiensten op uitval als gevolg van deze stress gerelateerde problematiek is laag. Immers, stress vindt in de meeste gevallen zijn oorzaak in de privé sfeer met uitval als gevolg.

Financiële- en omgangs(coping) problemen, relatieproblematiek, loopbaanproblemen, toenemende afstand tussen noodzakelijke vaardigheden en aanwezige competenties, het niet kunnen vinden van een goede balans tussen privé en werk. Dit zijn factoren die in toenemende mate tot uitval leiden, maar niet of nauwelijks zichtbaar zijn voor werkgevers tot het daadwerkelijke moment van uitval.

Qragt biedt mensen de veiligheid om kwetsbaar te zijn. Werknemers kunnen zich gratis aansluiten bij Qragt en krijgen daarmee toegang tot een helpdesk, balanscoaches, een tweejaarlijkse balanstest en persoonlijke dienstverlening op het gebied van financiële hulp (NIBUD) en scholing (Onlineacademy.nl van NCOI). Alles gericht op het vroegtijdig signaleren en ondervangen van problematiek die op termijn tot uitval kan leiden. Qragt biedt mensen de veiligheid om kwetsbaar te zijn door geen informatie met werkgevers te delen. Ontdek welke concrete oplossingen Qragt aanbiedt.

Uitval van werknemers is niet altijd te voorkomen, hoe zeer daar ook op ingestoken wordt. Tegen langdurig verzuim is echter meestal wel iets te doen. Daar ligt dan ook de kracht van Capability. Als gecertificeerde arbodienst zet Capability sinds jaar en dag innovatie hoog op de agenda. Vanuit de visie dat verzuim vaak een schreeuw om aandacht is en dat een gedegen dialoog met oprechte aandacht voor medewerkers de enige manier is om versneld tot (deel)herstel te komen, werkt zij vanuit volle overtuiging vanuit het taakdelegatie model. De Verzuim- & Relatiemanagers werken onder verantwoordelijkheid van de Bedrijfsartsen en met behulp van innoverende triage technieken dagelijks aan de analyse van het individuele verzuim en dragen actief bij aan een snel herstel.

De innovatiekracht van Capability komt onder meer naar voren via de Vitality app, een unieke en handige tool waarmee Capability de medewerker in staat stelt een gedegen en gevalideerde zelfanalyse uit te voeren op diens verzuim. Daarmee staan medewerkers vanaf dag één aan de wieg van zijn of haar eigen herstel. Hierdoor kunnen de Verzuim- & Relatiemanagers van Capability zich concentreren op de analyse en diagnostiek van het uitval. Een tijds- en kwaliteitswinst binnen verzuimtrajecten is het directe gevolg. Samen met een state of the art verzuim, volg- en registratiesysteem, dat 24/7 beschikbaar is via alle mogelijke devices, werken wij realtime samen met alle stakeholders binnen een verzuimtraject. Ontdek hier alle voordelen van Capability!

Als een loopbaan vastloopt, zorgt Ephecta voor nieuwe energie. De oorzaken voor het vastlopen van loopbanen zijn uiteenlopend. Soms is dit het gevolg van langdurig verzuim waarbij is vastgesteld dat terugkeer bij de eigen werkgever niet meer mogelijk is. In andere gevallen is het een gevolg van een reorganisatie of het niet meer kunnen voldoen aan de gestelde functie-eisen. In alle gevallen is de vraag uiteindelijk hetzelfde. De medewerker moet noodgedwongen op zoek naar een nieuwe uitdaging in zijn of haar loopbaan. Dan komt het specialisme van Ephecta om de hoek kijken. De Werkconsulenten van Ephecta zijn ware professionals in het laten aansluiten van de talenten van werknemers op de vraag op de arbeidsmarkt.

Samen met werknemers worden de competenties nauwgezet onderzocht, rekening houdend met eventuele beperkingen. Uiteindelijk ontstaat een helder en concreet beeld waar de kansen op de arbeidsmarkt liggen en wordt een plan van aanpak gemaakt om deze kansen ook daadwerkelijk te realiseren.

Ephecta voert haar diensten grotendeels bij werknemers thuis uit. Vanuit de wetenschap dat de sociale omgeving van werknemers een belangrijke rol speelt in de (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De Werkconsulenten van Ephecta worden ondersteund door Arbeidsdeskundigen en Bedrijfsartsen, wat uniek is voor mobiliteitsbedrijven. Dit vertaalt zich in het snel schakelen tussen disciplines en een voortdurende mogelijkheid tot overleg. Geen verlies aan herplaatsingstijd is hiervan het directe resultaat. Ephecta is succesvol en zorgt ervoor dat de transitie van baan naar baan van werknemers enkel winnaars kent. Hoe Ephecta dat doet, kijk hier!!

De unieke en gecertificeerde uitvoeringsorganisatie van Capability, het verzuimexpertisecentrum (VEC), stellen wij ook beschikbaar voor professionele, georganiseerde intermediairs in Nederland die zichzelf een rol willen toebedelen in het Casemanagementschap.

Wij stellen het intermediair in staat om meer waarde te creëren voor haar relaties door hen de gelegenheid te geven de arbodienstverlening van Capability onder eigen naam aan eigen relaties te bieden en daarmee het eigen casemanagement meer sturingsmogelijkheden te geven. Het resultaat is een zeer nauwe samenwerking tussen de Verzuim- & Relatiemanagers van Capability en de casemanagers van de betreffende intermediair met inachtneming van alle AVG voorschriften.

De Verzuim- & Relatiemanagers concentreren zich binnen deze samenwerking op de herstelontwikkelingen van de verzuimende medewerkers, de casemanagers van de intermediair vertalen de benutbare mogelijkheden van medewerkers naar daadwerkelijke inzet daarvan bij de werkgever. Samen zorgen zij hierdoor voor een aanzienlijke schadelastbeperking én een blijvend lage risicopremie op de verzuimverzekering. Benieuwd wat SVAV allemaal te bieden heeft, kijk hier!