De Galliata Groep is de moedermaatschappij van enkele van de meest vooraanstaande bedrijven op het gebied van de inzetbaarheid van medewerkers.

Over Galliata

In de afgelopen jaren maakte de groep een sterke groei door. Haar bedrijfsonderdelen geven een passend en innovatief antwoord op de inzetbaarheidsvraagstukken waarmee ondernemend Nederland geconfronteerd wordt.

De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe. De vergrijzing van de arbeidsmarkt zet door en zorgt voor een hoge uitstroom. Tegelijkertijd is de instroom aan nieuwe arbeidskrachten onvoldoende om de vervangingsvraag als gevolg van deze uitstroom op te vangen. Daarnaast zorgt de vraag naar extra personeel als gevolg van de positieve economische ontwikkelingen voor extra druk.

Medewerkers behoeden voor uitval, behouden voor het bedrijf

Nooit eerder was het daarom zo belangrijk te investeren in de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers. De werkdruk bij veel bedrijven is hoog, waardoor uitval op de loer ligt. Vervanging is moeilijk tot niet realiseerbaar. Is er sprake van uitval dan is de achterliggende oorzaak hiervan steeds meer in stress gerelateerde factoren (vaak vanuit de privé sfeer) te vinden. Oorzaken waar werkgevers weinig tot geen invloed op hebben. Als verzuim eenmaal heeft plaatsgevonden, zien we een sterke trend naar zeer langdurige uitval. De onderdelen van de Galliata Groep zijn actief op de deelgebieden preventie, arbo (verzuim) en mobiliteit. Zij dragen op een innovatieve wijze bij aan duurzame oplossingen voor de genoemde problematiek. Het resultaat is een hoge inzetbaarheid en tevreden medewerkers die het maximale uit hun loopbaan weten te halen.

Galliata streeft naar synergie door Shared Services

Als moedermaatschappij van Qragt, Capability, Ephecta en SVAV levert Galliata ook services aan haar dochters. Vooral op het gebied van finance en facilities worden veel diensten voor de dochtermaatschappijen uitgevoerd. Facturatie, debiteuren- en crediteurenbeheer en een gezamenlijk servicecentrum, waar de communicatie van en naar relaties wordt afgehandeld, behoren onder meer tot het domein van Galliata. Hierdoor zijn wij in staat efficiënt te werken en de kosten voor onze relaties tot een minimum te beperken.

Certificering